Kan Grubu Jel Aglütinasyon Sistemi

Kan Grubu Jel Aglütinasyon Sistemi

0.00₺ + KDV

Seçimi temizle

Ürün Açıklaması

Kalitenizi arttırıp hataları azaltalım, üstelik maliyetinizi hiç arttırmadan.

Kan Gruplama Sistemleri Detay Açıklamalar :

Forward Group 1

Forward Group 1

KULLANIM AMACI:

Bu test ABO ve Rh D gruplarını jel yöntemi ile tespit eder.

GİRİŞ:

ABO sistemi eritrositlerde A ve B antijeninin var olup olmadığı temeline dayanır. ABO kan grubu sistemi, eritrositlerin Anti-A ve Anti-B reaktifleri ile verdiği direk reaksiyon ile belirlenir. Rh D belirlemesi eritrositlerde D antijeninin var olup olmadığı temeline dayanır. OBG Forward Group 1 testi ABO ve Rh D gruplarını tespit eder. Bu jel kard iki kişi için kullanılır.
Forward Group 2

Forward Group 2

KULLANIM AMACI:

Bu test ABO ve Rh D gruplarını jel yöntemi ile tespit eder.

GİRİŞ:

ABO sistemi eritrositlerde A ve B antijeninin var olup olmadığı temeline dayanır. ABO kan grubu sistemi, eritrositlerin Anti-A ve Anti-B reaktifleri ile verdiği direk reaksiyon ile belirlenir. Rh D belirlemesi eritrositlerde D antijeninin var olup olmadığı temeline dayanır. OBG Forward Group 1 testi ABO ve Rh D gruplarını tespit eder. Bu jel kard iki kişi için kullanılır.
Forward Group 3

Forward Group 3

KULLANIM AMACI:

Bu test ABO, A1, Rh D, Rh D VI and CDE’yi jel yöntemi ile tespit eder.

GİRİŞ:

ABO sistemi eritrositlerde A ve B antijeninin var olup olmadığı temeline dayanır. ABO kan grubu sistemi, eritrositlerin Anti-A ve Anti-B reaktifleri ile verdiği direk reaksiyon ile belirlenir. Rh D belirlemesi eritrositlerde D antijeninin var olup olmadığı temeline dayanır. D kategori VI (DVI) klinik açıdan en önemli parsiyel D’dir. DVI, zayıf D özellği gösteren parsiyel D ler arasında serolojik olarak en fazla tanımlanandır. A’nın iki ana alt grubu A1 ve A2’dir. Her iki alt gruba ait hücreler A reaktifi ile kuvvetli reaksiyon verirler. Her iki grup arasındaki serolojik ayırım Anti-A1 (Dolichos biflorus ‘dan elde edilen lectin) reaktifi ile yapılır. Anti-A1 reaktifi A1 alt grubunu aglütine eder fakat A2 alt grubunu aglütine etmez.
OBG Forward and Reverse Grouping

OBG Forward and Reverse Grouping

KULLANIM AMACI:

Bu test, ABO, Rh D, Rh D VI ve ters gruplamayı jel yöntemi ile tespit eder.

GİRİŞ:

Kan gruplarının sınıflandırılması hem forward hem de revers gruplamaya dayanmalıdır. ABO kan grubu sistemi, eritrositlerin Anti-A ve Anti-B reaktifleri ile verdiği direk reaksiyon ile belirlenir. Test sonuçlarının doğrulanması bilinen grup A1 ve B grubu eritrositler ile serumun test edilmesiyle sağlanmaktadır. OBG Forward ve Reverse Grouping testi ABO, Rh D, Rh D VI ve reverse (ters) gruplamanın tespit edilmesini sağlar.
OBG Neonatal Grouping

OBG Neonatal Grouping

KULLANIM AMACI:

Bu test , jel yöntemi ile yenidoğanlarda ABO, Rh D, Rh DVI ve Direk Coombs testinin uygulanmasını sağlar.

GİRİŞ:

ABO sistemi eritrositlerde A ve B antijeninin var olup olmadığı temeline dayanır.ABO reaktifleri yenidoğanlarda yetişkinlere göre daha zayıf reaksiyon verirler. Zayıf reaksiyonun nedeni, doğumda A ve B antijenlerinin tam olarak oluşmamış olmasıdır. Yetişkin serumları A ve B antijenine karşı antikor içerirler. Bu antikorlar doğumdan 4-6 ay sonra ortaya çıktığı için yenidoğanların kan numunelerine revers gruplama yapılmaz. Rh D belirlemesi eritrositlerde D antijeninin var olup olmadığı temeline dayanır. Eğer anne Rh D negatif ise yenidoğanın Rh D durumunun tespit edilmesi önemlidir. Direk Coombs testi eritrosit yüzeyine bağlanmış olan antikorların tespit edilmesi için kullanılır.
OBG Comp Test

OBG Comp Test

KULLANIM AMACI:

Bu test ABO, Rh uyumsuzluğunu, hasta serumunda donör eritrositlerine karşı olan veya donör serumunda hasta eritrositlerine karşı olan antikorların varlığını jel tekniği ile tespit eder.

GİRİŞ:

Uyumluluk testi, alıcı ve/veya verici için ABO ve RH gruplandırmayı, hasta ve verici serumlarında beklenmeyen antikorların taranmasını kapsar. Cross-match işlemi, uyumluluk testi olarak bilinen pre-transfüzyon testleri serisinin bir parçası haline gelmiştir. Cross-match işlemi alıcı kanı ile verici kanının uyumlu (ya da uyumsuz) olup olmadığını belirler. Major Cross-match, hasta serumunda verici eritrositlerine karşı oluşan antikorları tespit etmek için kullanılır. Minor Cross-match, verici serumunda hasta ( alıcı) eritrositlerine karşı oluşan antikorları tespit etmek için kullanılır.
OBG Rh Phenotype +K

OBG Rh Phenotype +K

KULLANIM AMACI:

Bu test klinik öneme sahip Rh antijenleri ve K antijeninin jel yöntemi ile tespit edilmesini sağlar.

GİRİŞ:

Bütün Rh antijenlerinin hemolitik transfüzyon reaksiyonları ve yenidoğanlarda hemolitik hastalığa neden olma potansiyeline sahip oldukları düşünülmelidir. Anti-c , anti-D’den sonra en fazla klinik öneme sahip Rh antikorudur. Anti C,E ve e nadiren yenidoğanlarda hemolitik hastalığa neden olmasına rağmen Anti-c ciddi yenidoğan hemolitik hastalığına neden olur. Kell sistemine ait antikorların klinik olarak anlamlı potansiyele sahip oldukları düşünülmelidir. Hemolitik transfüzyon reaksiyonlarına ve yenidoğanlarda hemolitik hastalığa neden olabilirler.
OBG A Subgroup

KULLANIM AMACI:

Bu test, jel tekniği ile eritrositlerdeki A1 antijeninin tespitini sağlar.

GİRİŞ:

A’nın iki alt ana grubu A1 ve A2 dir. Her iki hücre de A reaktifi ile kuvvetli reaksiyon verir. A1 ve A2 arasında serolojik ayrım yapmak için Dolichos biflorus tohumlarından elde edilen lektin Anti A1 reaktifi kullanılır. Anti‐ A1 reaktifi A1 hücrelerini aglütine eder fakat A2 hücrelerini aglütine etmez.
OBG Neutral Gel

OBG Neutral Gel

KULLANIM AMACI:

Bu test jel yöntemi ile reverse gruplama, antikor tarama ve tanımlama, uyumluluk testi yapılmasını sağlar.

GİRİŞ:

Antikor tarama, klinik önemi olan antikorların tespiti için kullanılan en uygun ve hassas yöntemdir. Tarama testi ile antikor tespit edildiğinde hasta serumundaki antikorların hangi antijene karşı oluştuğunun eritrosit panelleri ile test edilmesi gerekmektedir. Enzim ve tuzlu su yöntemleri antikor tarama ve tanımlama için kullanılır.
OBG AHG

OBG AHG

KULLANIM AMACI:

Bu test jel yöntemi ile reverse gruplama, antikor tarama ve tanımlama, uyumluluk testi yapılmasını sağlar.

GİRİŞ:

Antikor tarama, klinik önemi olan antikorların tespiti için kullanılan en uygun ve hassas yöntemdir. Tarama testi ile antikor tespit edildiğinde hasta serumundaki antikorların hangi antijene karşı oluştuğunun eritrosit panelleri ile test edilmesi gerekmektedir. Enzim ve tuzlu su yöntemleri antikor tarama ve tanımlama için kullanılır.
OBG DAT Screen

OBG DAT Screen

KULLANIM AMACI:

Bu test jel yöntem ile in-vivo olarak hassaslaşan eritrositlerin IgG veya kopleman C3d ile hassaslaştığının ayrımını yapar.

GİRİŞ:

Antikor tarama, klinik önemi olan antikorların tespiti için kullanılan en uygun ve hassas yöntemdir. Bu test İnsan IgG’sine ve C3’e karşı antikorları içerir. Antihuman globulin testi, transfüzyon öncesi ve uyumluluk testinde farklı şekillerde kullanılır. Direk Antiglobulin Testi (DAT) hasta eritrositleri üzerinde bulunan antikorların ve in-vivo duyarlaştırmanın tespitinde kullanılır. Eritrosit alloantikorları lizise neden olan komplemanı aktive ederek eritrositleri yıkıma uğratır.

Sipariş Sepetim

Ürünleri Ara

Ürün Kategorileri

TCMB Kurlar

SATIŞ
ALIŞ
AUD
12.5630
12.4810
CAD
13.7210
13.6590
CHF
19.8210
19.6940
DKK
2.6356
2.6227
EUR
19.5720
19.5370
GBP
22.7670
22.6490
JPY
13.6660
13.5760
KWD
61.0930
60.3040
NOK
1.8816
1.8690
SAR
4.9601
4.9512
SEK
1.8032
1.7847
USD
18.6470
18.6140